Preferencyjne opodatkowanie podatkiem od nieruchomości powinno mieć zastosowanie do całości budynku, w którym świadczone są usługi zdrowotne – uważają posłowie Lewicy.
Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany projekt Lewicy, którego celem jest objęcie preferencyjną stawką podatku od nieruchomości całych budynków zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych, w tym szpitali i sanatoriów. Dziś, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, obniżonej stawki (w 2010 roku wynosi ona 4,16 zł za mkw.) nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i socjalnych, a także baz noclegowych w sanatoriach. Są to pomieszczenia nieprzeznaczone do udzielania świadczeń zdrowotnych, jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.
– Cel nowelizacji jest godny aprobaty, wątpliwości budzi jednak proponowana zmiana przepisów – uważa dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Roedl & Partner. Obniżona stawka ma dotyczyć budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zamiast na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.
– Daje to możliwość interpretacji obejmującej wyłącznie pomieszczenia bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, co oznacza, że mimo nowelizacji dotychczasowa linia interpretacyjna może być utrzymana w przyszłości – ocenia ekspert.