Fiskus próbuje przechytrzyć podatników. Niestety, czyni to wbrew obowiązującemu prawu. Jakby zapomniał, że przestrzeganie prawa to nie tylko obowiązek podatników.
Organy publiczne też muszą kierować się zasadą legalizmu. Rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nie nadaje się ot tak sobie. Nie można w ten sposób pozbawiać podatników przysługujących im praw. Podatnicy muszą mieć możliwość odwołania się od decyzji. Nie zapominajmy, że prawo to nie wynika z dobrej woli urzędników. Określone jest w przepisach z konstytucją na czele. Powinno być więc stosowane.