Generalna struktura systemu emerytalnego w Czechach jest taka sama, jak w Polsce i składa się z trzech filarów.

Przemysław Gelert, konsultant w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że podstawowym i obowiązkowym filarem jest I filar państwowy, w którym obowiązek uczestniczenia mają wszystkie czynne zawodowo osoby wykonujące pracę na terytorium Republiki Czeskiej (chyba że uzyskają certyfikat E-101 ze swojego kraju). Środki gromadzone w I filarze przekazywane są do budżetu państwa, gdzie są ewidencjonowane na indywidualnych kontach emerytalnych. Emerytury wypracowane z tego filaru wypłacane są wyłącznie z budżetu państwa.

Składki od pracowników

W Czechach istnieją cztery składki opłacane z wynagrodzeń pracowniczych oraz od osób prowadzących działalność gospodarczą. Przemysław Gelert wymienia, że są to: składka na ubezpieczenie zdrowotne; składka emerytalna; składka na zasiłki dla bezrobotnych; składka chorobowa oraz inne zasiłki.

– Składka na ubezpieczenie zdrowotne traktowana jest odrębnie i jest opłacana, w odróżnieniu od Polski, zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Natomiast wartość składki na ubezpieczenie społeczne (płacona również przez pracownika oraz pracodawcę) przekazywana jest na konto trzech odrębnych funduszy – tłumaczy Przemysław Gelert.

Tak jak w wielu krajach europejskich, w Czechach istnieje ograniczenie podstawy wymiaru składek, powyżej której składki te nie są płacone. Kwota ta w roku 2010 wynosi 1 707 048 koron czeskich (ok. 258 600 zł) – jest to 72-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Dla porównania, w Polsce istnieje wyłącznie kwota ograniczenia wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i w roku 2010 wynosi ona 94 380 zł.