Skuteczna walka z dłużnikami to podniesienie poziomu zaufania obywateli do państwa, zwłaszcza tych uczciwych. Podatnicy muszą mieć pewność, że jeśli jakieś prawo zostało uchwalone, to jego przestrzeganie będzie egzekwowane. Groźba znalezienia się na liście dłużników może nie być wystarczająca. Wpis musi się wiązać jeszcze z dodatkowymi konsekwencjami, np. pozbawieniem ulg i odliczeń.