Małżeństwo to wspólnota społeczna, która posiada prawa i obowiązki. W Konstytucji określono: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką RP.
Również małżeństwu w rozliczeniach podatkowych przyznano określone prawa, ale i narzucono obowiązki. Jak się okazuje konkurencyjne względem Konstytucji. Organy podatkowe nie oszczędzają tej instytucji fiskalnie. Nieważne, że wydatki na internet małżeństwo poniosło jako rodzina. Brak dochodu u jednego małżonka pozbawia odliczenia drugiego z nich. A wszystko dlatego, że fiskus i rodzina nie mają wspólności interesu.