Przy okazji najbliższych rozliczeń z fiskusem zwiększy się grono podatników składających zeznanie roczne PIT-36L. Formularz ten przeznaczony dla podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), czyli według 19-proc. stawki liniowej. W poprzednich latach zeznanie to składali wyłącznie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Formularz od 1 stycznia 2007 r. przeznaczony jest także dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o PIT z 16 listopada 2006 r. przyznała tym podatnikom prawo do rozliczenia podatku również według stawki liniowej.

Krzysztof Biernacki, prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys we Wrocławiu, wyjaśnia, że rozliczenie w oparciu o stawkę 19 proc. jest uzależnione od powiadomienia przez podatnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze takiej formy opodatkowania.

- Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązani są to zrobić wraz z jej rozpoczęciem lub do 20 stycznia roku podatkowego - wskazuje ekspert. Natomiast dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej ustawodawca określił ten termin na 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy

- Podatnicy, którzy zdążyli do 20 stycznia 2007 r. wybrać rozliczenie w oparciu o stawkę 19-proc. składają do 30 kwietnia 2008 r. zeznanie obejmujące prowadzoną działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej na formularzu PIT-36L - mówi Krzysztof Biernacki.

Jak wyjaśnia ekspert, dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej nie łączy się z dochodami z innych źródeł, tylko opodatkowuje samodzielnie.

Warto podkreślić, że formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Podatnicy, składający deklarację mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Możliwość odliczenia dotyczy wyłącznie straty od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę w najbliższych, następujących po sobie kolejno pięciu latach podatkowych, pod warunkiem że wysokość takiego odliczenia nie przekroczy 50 proc. kwoty straty.

30 kwietnia 2008 r. mija termin złożenia zeznania PIT-36L bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłania go listem poleconym

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl