Dzięki implementacji dyrektywy usługowej do prawa polskiego doradcy podatkowi będą mogli wykonywać działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej, a także prowadzić inną działalność niż doradcza. Obecnie ustawa o doradztwie podatkowym ogranicza formy działalności do spółek osobowych. Ponadto doradcy mogą wykonywać m.in. czynności doradztwa podatkowego, prowadzić działalność wydawniczą, informatyczną w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości, naukowo-dydaktyczną i szkoleniową oraz prowadzić księgi rachunkowe. Po implementacji ten zakres może się zwiększyć.

Kolejną korzystną zmianą może być przeniesienie zakazu reklamy z ustawy o doradztwie podatkowym do zasad etyki. Jak powiedział Aleksander Stanek, przewodniczący Komisji ds. współpracy z organami państwa Krajowej Rady Doradców Podatkowych, przy okazji nowelizacji ustawy wynikającej z implementacji dyrektywy usługowej UE doradcy chcieliby przyjąć inne zmiany. Projekt tych zmian ma zostać wypracowany podczas konferencji, która odbędzie się w maju 2008 r., a dotyczyć one będą m.in. zrównania praw i obowiązków doradców podatkowych i radców prawnych oraz adwokatów.

Implementacja dyrektywy może wpłynąć także na obowiązki ministra finansów dotyczące prowadzenia listy firm doradztwa podatkowego. Decyzje w tej sprawie muszą zapaść w resorcie finansów.

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl