Od 2010 roku obowiązuje jedna, 8,5-proc. stawka ryczałtu od przychodów z najmu. Spowodowało to wzrost liczby podatników, którzy opłacają podatek w tej formie. W niektórych urzędach nawet o 80 proc. więcej osób wybrało rozliczanie ryczałtem.
W 2010 roku więcej podatników zdecydowało się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W niektórych urzędach skarbowych wzrost zainteresowania tą formą rozliczeń sięga nawet 28 proc. To skutek wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. jednej, 8,5-proc. stawki ryczałtu dla przychodów z najmu – wynika z sondy DGP przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Nowe regulacje

Od początku roku obowiązuje tylko jedna stawka ryczałtu ewidencjonowanego z tytułu najmu. Zdaniem Macieja Cichańskiego z Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmiana ta jest korzystna dla podatników. Zamiast dotychczasowych dwóch stawek, 8,5-proc. oraz 20-proc., zastosowanie ma tylko jedna, niższa stawka ryczałtu. Podatnicy, którzy w ubiegłych latach rozliczali się na zasadach ogólnych, a chcieli rozliczać się w formie zryczałtowanej, musieli złożyć do 20 stycznia 2010 r. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.
– Izba Skarbowa w Bydgoszczy i urzędy skarbowe woj. kujawsko-pomorskiego prowadziły działania informacyjne o możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania najmu – podaje Maciej Cichański.
Podobne inicjatywy były podejmowane w całej Polsce.Wzrost zainteresowania

Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku podaje, że w większości urzędów skarbowych woj. podlaskiego zaobserwowano wzrost zainteresowania podatników opodatkowaniem przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu ryczałtem.
Również Barbara Szalińska z Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, że w ponad połowie pomorskich urzędów skarbowych wzrosło zainteresowanie opodatkowaniem ryczałtem przychodów z najmu. Przykładem może być Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, gdzie pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu z najmu złożyło 301 podatników, a w tym samym okresie w 2009 roku – 164 (wzrost o 83 proc.). W Urzędzie Skarbowym w Tczewie o ok. 25 proc. wzrosła w stosunku do 2009 roku liczba osób, które dokonały wyboru ryczałtu.
Z danych Agnieszki Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi wynika, że na wybór tej formy opodatkowania w bieżącym roku zdecydowało się średnio 28 proc. więcej osób niż w roku poprzednim.
Może to świadczyć o zmniejszaniu się szarej strefy w najmie.
Zdaniem Beaty Sarny z Izby Skarbowej w Krakowie o wzroście zainteresowania ryczałtem świadczy nie tylko liczba wyborów deklarowanych w oświadczeniach, ale także liczba pytań zadawanych przez telefon bądź podczas bezpośrednich rozmów z pracownikami urzędów skarbowych.
Są też urzędy, gdzie nie zanotowano wzrostu zainteresowania ryczałtem. Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze jako przykłady podaje I Urząd Skarbowy w Zielonej Górze i Urząd Skarbowy w Żarach.Zmiana formy opodatkowania

Nie tylko więcej osób zgłosiło chęć opłacania ryczałtu od przychodów z najmu w tym roku. Również więcej podatników zdecydowało się na zmianę formy opodatkowania – z zasad ogólnych na ryczałt. Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie podaje, że dochody z najmu według skali podatkowej (zeznanie PIT-36) opłacało w 2007 roku 5909 podatników, w 2008 roku – 5877, a w 2009 roku tylko 263.
– Te dane pokazują stałe zainteresowanie opodatkowaniem przychodów uzyskanych z najmu podatkiem zryczałtowanym oraz malejące zainteresowanie opodatkowaniem tych dochodów według zasad ogólnych – ocenia Małgorzata Brzoza.
Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie podaje, że w woj. warmińsko-mazurskim do 20 stycznia 2010 r. ponad 5,5 tys. osób zdecydowało się na wybór ryczałtu. Natomiast 347 podatników zmieniło formę opodatkowania przychodów z najmu z zasad ogólnych na ryczałt.
Podobne wnioski zaprezentowała Wiesława Dróżdż z Izby Skarbowej w Warszawie, która podkreśla, że w woj. mazowieckim urzędnicy odnotowali wzmożone zainteresowanie zmianą formy opodatkowania. Przykładowo w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów osoby, które złożyły w 2010 roku oświadczenie o wyborze ryczałtu z najmu, w ok. 90 proc. stanowią podatnicy dokonujący zmiany formy opodatkowania.Popełniane błędy

Podatnicy, którzy w latach poprzednich opłacali ryczałt z najmu, najwięcej błędów popełniali przy stosowaniu dwóch stawek ryczałtu – 8,5-proc. i 20-proc. Michał Kasprzak z Izby Skarbowej w Katowicach potwierdza, że najczęstszym błędem popełnianym przez podatników było odprowadzanie ryczałtu według stawki 8,5-proc. od całości uzyskiwanych przychodów. A przecież od nadwyżki przychodów ponad 4 tys. euro należało płacić podatek według stawki 20-proc.
– Zdarzały się też przypadki podatników rozliczających przychody z najmu na zasadach ryczałtu bez wcześniejszego złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania – dodaje Michał Kasprzak.
A oświadczenie to jest konieczne, by opłacać ryczałt.
Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu do częstych pomyłek podatników dodaje jeszcze wykazywanie w zeznaniu rocznym PIT-28 wpłaty ryczałtu dotyczącego grudnia w pozycji suma wpłaconych zaliczek za miesiące od stycznia do listopada. Z kolei Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach do tej listy błędów dorzuca nieprawidłowo ustalony podatek, brak wykazanych kwot wpłaconego ryczałtu (poz. 113 w PIT-28) i rozpisania kwot należnego ryczałtu za poszczególne miesiące (poz. 116-128 w PIT-28), brak załączników.