Termin na złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu majątku w drodze spadku lub darowizny zostanie wydłużony z miesiąca do sześciu miesięcy.
Obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia o otrzymaniu spadku lub darowizny pozwala najbliższej rodzinie uniknąć podatku. Dziś podatnik ma miesiąc na zawiadomienie urzędu skarbowego o nabyciu majątku. W przeciwnym wypadku traci prawo do zwolnienia. Termin na złożenie zgłoszenia ma zostać wydłużony do sześciu miesięcy. Takie rozwiązanie zawiera poprawione sprawozdanie z prac nad nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn, które w piątek przyjęła sejmowa podkomisja.
Obecnie stosunkowo krótki miesięczny termin na wywiązanie się z obowiązku zgłoszenia powoduje, że wielu uprawnionych traci prawo do zwolnienia z podatku. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) zwolnienie obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochę. Wydłużony sześciomiesięczny termin na zgłoszenie będzie dotyczył wszystkich przypadków nabycia regulowanych w ustawie, a zatem nie tylko spadku lub darowizny, ale również m.in. zachowku, nieodpłatnego zniesienia współwłasności czy zasiedzenia. Tak jak obecnie zgłoszenie będzie wyłączone, jeżeli nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego oraz w sytuacji gdy wartość majątku nabytego od tej samej osoby w okresie pięciu lat nie przekracza 9637 zł.
W nowym sprawozdaniu podkomisji nie znalazła się natomiast propozycja zwolnienia spadkobierców z obowiązku zgłoszenia, której autorem była Komisja Przyjazne Państwo. Przypomnijmy, że tzw. komisja Palikota chciała, aby konieczność zawiadamiania fiskusa dotyczyła jedynie nabycia majątku w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy. Propozycja ta w ubiegłym tygodniu została jednak odrzucona przez posłów z sejmowej Komisji Finansów Publicznych ze względu na zdecydowany sprzeciw Ministerstwa Finansów.
Poprawiony projekt nowelizacji trafi teraz ponownie do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.
Ważne!
Termin na złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu spadku należy liczyć od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza