RAPORT

Polska jest na szóstym miejscu listy państw o najatrakcyjniejszych warunkach lokowania inwestycji - wynika z raportu Ernst&Young „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2007”. Tak duży napływ kapitału zagranicznego ma też wpływ na rynek usług księgowych w Polsce. Jak przyznają przedstawiciele firm outsourcingowych, zainteresowanie obsługą księgową przez firmy zewnętrzne wzrasta.

- Powodem jest bardzo dobra koniunktura w gospodarce, a co za tym idzie większy napływ firm zagranicznych do Polski - potwierdza Radosław Osmólski, prezes firmy outsourcingowej FPA Group.

Dużą popularność można również tłumaczyć dostosowaniem oferty usług księgowych do aktualnych potrzeb klienta.

- Nie jest to wyłącznie prowadzenie ksiąg, ale też nadzór księgowy, wsparcie merytoryczne czy natychmiastowa pomoc w niespodziewanych sytuacjach, np. nagłe odejście głównego księgowego lub czasowa nieobecność pracownika - wyjaśnia.

W takich przypadkach oddelegowywani są do firmy eksperci, którzy wypełniają zadania np. nieobecnych osób.

Firmy zagraniczne mają większe skłonności do korzystania z outsourcingu usług księgowych niż firmy polskie. Wolą skupić się na głównej działalności przedsiębiorstwa, niż tworzyć własny dział księgowy.

- Firm zagranicznych nie trzeba przekonywać do outsourcingu. Z kolei firmy polskie ciągle wahają się, czy outsourcing jest dla nich korzystny - dodaje Radosław Osmólski. Z czego to wynika?

- Dla polskich spółek czynnikiem decydującym o skorzystaniu z outsourcingu jest koszt. Cena za usługi księgowe musi być dużo niższa od zatrudniania własnych księgowych. W przypadku firm z kapitałem zagranicznym cena również ma znaczenie, ale często ważniejsze są też takie elementy, jak np. przekazanie odpowiedzialności za księgi firmy - wyjaśnia ekspert FPA Group.

Firmy zagraniczne wymagają także zapewnienia wyższych standardów obsługi księgowej. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą firmy outsourcingowe. Oferują obsługę w językach obcych oraz przy pomocy bardziej rozbudowanych programów komputerowych, które pozwalają na generowanie raportów miesięcznych. Ponadto nastawione są na stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości.

- Znikł też problem braku dostępu do informacji księgowych, który sprawiał, że wiele firm nie chciało korzystać z zewnętrznej księgowości. Teraz jest taka możliwość on-line - twierdzi ekspert Mazars &Guérard Polska. Beata Ławecka dodaje, że dzięki outsourcingowi optymalizowane są koszty obsługi, zmniejsza się koszty administracyjne, a firma nie ponosi kosztów pozyskania pracowników i ich szkolenia. Takie koszty ponosi firma zewnętrzna. Zmniejsza się także ryzyko błędu księgowego, ponieważ odpowiedzialność za księgi i podatki ponosi specjalistyczna firma zewnętrzna. W razie powstania jednak błędu klient może ubiegać się o odszkodowanie od swego podwykonawcy, który posiada ubezpieczenie w tym zakresie.

Łukasz Zalewski

Agnieszka Pokojska

gp@infor. pl