Podatnik, który musi dopłacić PIT za 2009 rok, a nie ma na to środków, może należność wobec fiskusa uregulować kartą kredytową bądź zaciągnąć na ten cel kredyt. Taką możliwość przedstawił ostatnio MultiBank, który proponuje kredyt w granicach 3–50 tys. zł z 11,99-proc. odsetkami i prowizją od 1,5 proc. Podobny kredyt na PIT mają w swojej ofercie Bank Millennium oraz Bank BPS.

Zaciągnięcie kredytu wiąże się oczywiście z opłatami, prowizjami i odsetkami. A z czym wiąże się niezapłacenie podatku w terminie? Z koniecznością zapłaty PIT wraz z odsetkami, które obecnie wynoszą 10 proc. w skali roku. Dodatkowo na podatnika mogą zostać nałożone sankcje karne skarbowe. Tych ostatnich można uniknąć, składając tzw. czynny żal, czyli pismo, w którym podatnik przed fiskusem przyznaje się do niezapłacenia podatku oraz prosi o odstąpienie od wymierzenia kary.

Które rozwiązanie będzie lepsze: zaciągnięcie kredytu w banku czy w urzędzie skarbowym. Eksperci mają podzielone zdania. Jedni twierdzą, że lepiej zaciągnąć kredyt, zwłaszcza gdy odsetki od zaległości podatkowych są wyższe od bankowych. Inni uważają, że lepiej zapłacić podatek po terminie, niż wikłać się w umowy z bankiem.

Podatnik ma wybór

W przypadku gdy z zeznania za 2009 rok wynika niedopłata podatku, powinna być ona uregulowana najpóźniej 30 kwietnia 2010 r. Marek Jarocki, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young, wskazuje, że niezapłacenie podatku w terminie skutkuje automatycznym naliczeniem karnych odsetek, wynoszących obecnie 10 proc. rocznie. Jeżeli podatnik uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, może narazić się na odpowiedzialność karną skarbową i zostać ukarany grzywną. Dlatego też warto rozważyć inne możliwości: jeśli podatnik nie ma środków na zapłatę podatku, może wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Aby zyskać aprobatę dla takiego wniosku, należy powołać się na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

– Wnioski są rozpatrywane pozytywnie w sytuacjach losowych, takich, na które podatnik nie miał wpływu, np. choroba czy pożar – mówi Marek Jarocki.

Jego zdaniem, można także zastanowić się nad kredytem komercyjnym, co, choć może być droższe, prowadzi do skutku podobnego jak rozłożenie podatku na raty.