Osoby ponoszące wydatki na materiały budowlane w związku z remontem lub budową domu systemem gospodarczym, które korzystają z możliwości zwrotu części VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów, będą szybciej odzyskiwać pieniądze. Senat przyjął wczoraj nowelizację ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która ma na celu skrócenie dwóch terminów: na wydanie decyzji określającej kwotę zwrotu i na wypłatę kwoty zwrotu, gdy jest on dokonywany bez wydania decyzji. Oba terminy zostały skrócone z sześciu do czterech miesięcy. Pierwotnie projekt opracowany przez Komisję Przyjazne Państwo zakładał skrócenie terminów do 60 dni. Tak radykalnej zmianie sprzeciwiało się MF. Przyjęte ostatecznie czteromiesięczne terminy wynikają z tego, że średni czas potrzebny do dokonania zwrotu wynosi cztery i pół miesiąca, co wynika z konieczności weryfikacji wniosków przez urzędy skarbowe. Urzędnicy rozpatrują rocznie 500 tys. wniosków na łączną kwotę ok. 1 mld zł.

Senat wprowadził poprawki, zgodnie z którymi do wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym. Oznacza to, że skrócenie czasu oczekiwania na zwrot nie będzie dotyczyło podatników którzy złożyli już wnioski do urzędów skarbowym. Zmianę odczują dopiero podatnicy, którzy wnioski będą składać po wejściu w życie nowych przepisów. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Warto zatem wstrzymać się jeszcze trochę z ich składaniem, co w rezultacie może przyśpieszyć zwrot o dwa miesiące.

Ustawa trafi ponownie do Sejmu, który rozpatrzy senackie poprawki.