"To rozwiązanie, można powiedzieć jest już gotowe (...). W tym tygodniu ostatecznie +zwodujemy+ ten dokument, który będzie umożliwiał operatorom wprowadzenie zwolnienia SMS-ów charytatywnych z VAT-u" - powiedział minister Grabowski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dodał, że sprawa ta "ciążyła" resortowi finansów od jakiegoś czasu, bo wolą MF nie było obciążanie podatkiem charytatywnych SMS-ów.

Grabowski zaznaczył, że propozycja MF będzie uwzględniać dotychczasową praktykę, która ukształtowała się w relacjach między operatorami telekomunikacyjnymi, a organizacjami pożytku publicznego. Ujawnił, że zwolnienie będzie zależało od spełnienia kilku warunków.

"To warunki, które są standardowo przyjmowane w relacjach między organizacjami a operatorami. Nie chcieliśmy naruszać tego stanu, który istnieje w tej chwili" - poinformował minister. Organizacja będzie musiała mieć zezwolenie na prowadzenie zbiórki, potrzebna będzie umowa między organizacją a operatorem, operator nie będzie pobierał opłaty od organizacji i rozliczy się z nią w określonym terminie.

Grabowski dodał, że dla operatorów zmiana będzie się wiązała z dodatkowym wysiłkiem, gdyż firmy będą musiały zmienić swoje systemy bilingowe.

Charytatywne SMS-y są jedną z form zbierania pieniędzy przez organizacje dobroczynne. Zawierają one umowy z operatorami, którzy udostępniają im specjalny numer telefoniczny. Opłaty za SMS-y wysyłane na ten numer operator przekazuje na rzecz organizacji. Są one jednak pomniejszone o 22-proc. podatek zawarty w cenie każdego SMS-a, który operatorzy odprowadzają do urzędu skarbowego.

Od dłuższego czasu fundacje walczą o zdjęcie VAT z tej formy darowizn. Przepisy podatkowe nie pozwalają im bowiem występować w sprawach związanych z podatkiem VAT, który fiskus pobiera od charytatywnych SMS-ów.