Jeżeli jeden z małżonków wybrał podatek liniowy, a następnie w ciągu roku stracił do niego prawo, nie może w zeznaniu rocznym skorzystać ze wspólnego rozliczenia.
PORADA
Wybór podatku liniowego przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną automatycznie wyklucza zastosowanie preferencyjnych form rozliczenia rocznego, tj. wspólnego z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowującej dziecko. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólne opodatkowanie małżonków nie jest możliwe w sytuacji, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania 19-proc. podatkiem liniowym. Powstaje jednak pytanie, co w sytuacji, gdy podatnik w trakcie roku podatkowego utraci prawo do podatku liniowego.
Jak wyjaśnia Marcin Rogalski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego, przepisy nie określają żadnych szczególnych kryteriów powodujących utratę prawa do wspólnego rozliczenia. W szczególności nie regulują sytuacji, w której jeden z małżonków, opodatkowany w ciągu roku podatkiem liniowym, utracił z mocy ustawy prawo do takiego opodatkowania.
- Dosłowne brzmienie przepisów wskazywałoby, że do utraty prawa do wspólnego rozliczenia wystarczające jest, aby przez nawet najkrótszy okres w danym roku podatkowym, np. nawet przez dzień, jeden z małżonków objęty był podatkiem liniowym - uważa Marcin Rogalski.
W konsekwencji w sytuacji, gdy jeden z małżonków był objęty tym podatkiem przez dowolny okres w danym roku, a następnie utracił prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, nie będzie mógł skorzystać ze wspólnego rozliczenia z drugim małżonkiem. W ocenie eksperta przepisy podatkowe nie zawierają reguł umożliwiających skorzystanie ze wspólnego rozliczenia w sytuacji, gdy w następstwie okoliczności określonych w ustawie podatnik utracił w ciągu roku prawo do opodatkowania podatkiem liniowym.