Do 15 lutego właściciele samochodów ciężarowych muszą złożyć deklarację na podatek od środków transportowych i wpłacić pierwszą ratę podatku.
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (d.m.c.) powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych do używania z przyczepą (naczepą) o d.m.c. zespołu pojazdów od 3,5 tony wzwyż, przyczep lub naczep, które z pojazdem silnikowym mają d.m.c. od 7 ton wzwyż, oraz autobusów.
Podatek należy wpłacać w dwóch ratach, do 15 lutego i do 15 września . Do 15 lutego podatnicy muszą też złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.