Z postępowania przetargowego wyklucza się firmy, które zalegają z zapłatą podatków.

Wiarygodny staje się jednak wykonawca, któremu organ podatkowy udzielił ulgi w spłacie zobowiązania w postaci np. rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. I nic w tym dziwnego, bo ulgę od fiskusa uzyskać niełatwo. Trzeba udowodnić swój ważny interes lub interes publiczny, a w przypadku rozłożenia podatku na raty dodatkowo przedstawić rzetelną propozycję uregulowania zobowiązania. Jak się już taką ulgę otrzyma, to można nawet realizować inwestycje za publiczne pieniądze.