Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną organu podatkowego w sprawie dotyczącej rozliczenia VAT przy sprzedaży podróżnym. Sąd zgodził się, że podatnik może skorzystać z 0-proc. stawki VAT w procedurze Tax Free tylko wtedy, gdy sprzedaż jest dokonywana na cele osobiste.

W przypadku podatniczki, która w poszczególnych okresach sprzedawała duże ilości towarów tym samym osobom, sprzedaż nie wskazywała na nabycie w celach nieosobistych. Jak podkreślił sędzia NSA Maria Dożynkiewicz nie ma znaczenia, że podatniczka rozbijała poszczególne sprzedaże na kilka paragonów.

Ponadto NSA zauważył, że sądy I instancji zbyt często przenoszą tezy z wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości bez sprawdzenia stanu faktycznego, jakiego dotyczą. W spornej sprawie sąd I instancji powołał się na jedno z orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uznał, że podatniczka nie może ponosić negatywnych konsekwencji, bo działała w dobrej wierze. Jednak w sprawie, w której orzekał ETS nie było wątpliwości, że firma, która zastosowała preferencyjną stawkę upewniała się czy dokumenty wywozowe są prawdziwe.

Organy podatkowe zakwestionowały rozliczenia VAT za 2004 rok po tym, jak okazało się, że na dokumentach Tax Free nie było autentycznych pieczęci ani podpisów. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1938/08