Podatnicy, którzy w latach 2002-2007 zarabiali za granicą i nie rozliczyli tych zarobków w Polsce mimo takiego obowiązku, mogą skorzystać z abolicji podatkowej. W tym celu muszą złożyć do urzędu skarbowego wniosek PIT-AZ.
Z abolicji podatkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy w latach 2002- 2007 zarabiali poza Polską, a w Polsce podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że podatnik, który ma w Polsce miejsce zamieszkania, musi w polskim urzędzie skarbowym rozliczać wszystkie światowe dochody z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Część osób zarabiających za granicą nie wiedziała o takim obowiązku. Część zataiła zagraniczne zarobki przed polskim urzędem. Znaleźli się też i tacy podatnicy, którzy wykazali niektóre dochody w Polsce. Wszystkie te osoby mają prawo skorzystać z abolicji podatkowej, jeśli spełnią określone warunki.