Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010–2011 ogłoszony w piątek przez premiera Donalda Tuska zakłada pewne zmiany w podatkach. Dotyczą one fundamentalnych kwestii: kas fiskalnych i odliczania VAT od zakupu aut i paliwa do nich.

W końcu z dużą dozą pewności można powiedzieć, że lekarze i prawnicy będą musieli stosować kasy fiskalne. Lista podatników, którzy te urządzenia będą mieli obowiązek stosować w prowadzonym biznesie, będzie dłuższa, ale szczegóły jeszcze nie zostały ujawnione. Takie ruchy mają uszczelnić system podatku od towarów i usług oraz zmniejszyć szarą strefę.

Szacuje się również, że po wprowadzeniu kas u większej liczby podatników zwiększą się wpływy budżetowe, choć początkowo spadną o ok. 120 mln zł. Będzie to skutkiem obowiązywania przepisów o zwrocie nakładów na pierwszą kasę rejestrującą – do 700 zł.

Druga część zmian podatkowych poświęcona jest odliczaniu VAT od nabycia samochodów i paliwa do nich.

Z planu wynika, że zostanie wprowadzone ograniczenie w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów z kratką do 60 proc. kwoty z faktury, nie więcej niż 6 tys. zł. Co do paliwa ma być wprowadzony całkowity zakaz odliczania VAT przy nabywaniu paliwa do napędu samochodów z kratką. Polska wystąpiła już do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na takie modyfikacje w polskim systemie podatku od towarów i usług. Gdy zmiany te wejdą w życie, mają zahamować ujemne skutki dla budżetu państwa, tj. wzrostu odliczeń VAT przy zakupie samochodów z kratką i paliw do ich napędu.

Jutro więcej o zmianach w podatkach na 2010 rok w rozmowie z wiceministrem finansów Maciejem Grabowskim.