Zapadł wyrok niekorzystny dla rolników. Dotyczył on podatnika, który złożył wniosek o interpretację. Wyjaśnił w nim, że nabył w 1996 r. kilka działek. Działki wykorzystywał do działalności rolniczej. Po 2004 r. sprzedał w sumie 47 działek, które – jak twierdził – należały do jego majątku osobistego. W związku z tym twierdził, że sprzedaż działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organy podatkowe uważały natomiast, że podatek taki płacić trzeba.

WSA w Warszawie przyznał rację organom podatkowym. Zdaniem sądu nie można traktować zbytych działek jako majątku osobistego rolnika, ponieważ działki wykorzystywane były do działalności rolniczej. Sąd dodał też, że nie ma znaczenia, czy sprzedaż była czynnością incydentalną, czy powtarzaną, ponieważ decydujący jest fakt zbycia działek wykorzystywanych w działalności rolniczej.

Sygn.akt: III SA/Wa 720/08 (nieprawomocny)