Jak poinformowała KPP we wtorkowym komunikacie, rządowe prace nad projektem miały się zakończyć do końca marca br.

Projekt zakłada m.in.: wprowadzenie obniżonej stawki na biokomponenty paliw, zerowej stawki na biogaz, biowodór i wodór, a także na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Nowe przepisy przewidują, że podatek akcyzowy będzie dotyczył wyłącznie paliw, energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz samochodów osobowych.

Zdaniem Konfederacji, opóźnienie w pracach nad projektem wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Nie mając pewności co do przyszłego kształtu uregulowań w obszarze podatku akcyzowego, firmy nie mogą prowadzić właściwego planowania gospodarczego, szczególnie w ujęciu długookresowym.

W opinii KPP, ustawa jest szczególnie ważna dla branży tytoniowej. Duże znaczenie ma tu kwestia konstrukcji stawki akcyzy na wyroby tytoniowe. Proponowana w projekcie stawka akcyzy na papierosy wynosi 138,50 zł za każde 1 000 sztuk oraz 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej.

"Stawki procentowe akcyzy na papierosy, w Czechach, Niemczech, czy też na Słowacji są nie wyższe niż 28 proc., a poziom VAT - u niższy niż w Polsce"

"Proponowaliśmy już wcześniej (...) przyjęcie stawki procentowej na poziomie ok. 27 proc. Byłoby to rozwiązanie kompromisowe pomiędzy interesem państwa a stanowiskiem branży tytoniowej" - powiedział cytowany w komunikacie ekspert KPP Adam Ambrozik. Dodał, że większość firm tytoniowych jest w stanie zaakceptować kompromis między 25 a 35 proc.

Członkowie Konfederacji ocenili, że takie rozwiązanie pozwoliłoby także na osiągnięcie pozytywnych efektów przewidywanych w przypadku wprowadzenia 25-proc. podatku.

KPP uważa, iż wprowadzenie stawki 31,41 proc. nie zachęci do obniżania cen w takim stopniu, jak 27 proc. Nie zwiększy też przewidywalności i stabilności wpływów budżetowych. Ponadto stawka ta nie ułatwi Polsce w przyszłości dalszej harmonizacji opodatkowania; może również powodować rozrost szarej strefy.

"Stawki procentowe akcyzy na papierosy, w Czechach, Niemczech, czy też na Słowacji są nie wyższe niż 28 proc., a poziom VAT - u niższy niż w Polsce" - podała KPP.

"Ostateczna konstrukcja podatku akcyzowego musi zapewniać wypełnienie zobowiązań związanych z udziałem akcyzy w cenie papierosów wynikających z prawa wspólnotowego (...) Jeżeli tego nie zrobimy, w skrajnym przypadku mogą zostać nawet na nas nałożone wysokie kary finansowe" - podkreślono w komunikacie.