Na wybór uproszczonego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy został niecały miesiąc. Ostatnim dniem na zawiadomienie fiskusa o takiej formie wpłacania zaliczek przez podatników PIT jest 20 lutego. To wystarczająco długo, aby zastanowić się, czy taki sposób rozliczeń będzie korzystny. Dlaczego?

Wskazana procedura polega na uiszczaniu zaliczek w stałej wysokości, które wynoszą 1/12 podatku obliczonego od dochodu z działalności gospodarczej wykazanej w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Zatem opłacanie zaliczek w formie uproszczonej będzie opłacalne tylko wtedy, gdy dochody w roku bieżącym będą wyższe od tych z lat poprzednich. Gdy będzie odwrotnie, zaliczki mogą przewyższać wysokość podatku faktycznie należnego za dany rok. Przedsiębiorcy powinni więc dobrze przemyśleć, jak chcą wpłacać zaliczki. Rezygnacja z uproszczonej formy będzie bowiem możliwa dopiero w następnym roku.

Podjęcie decyzji

Sposób wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej mogą wybrać podatnicy – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, którzy rozliczyli podatek należny za ubiegłe lata. Jak tłumaczy Dorota Stangreciak-Karpierz, ekspert z Auxilium, wpłat zaliczek uproszczonych dokonuje się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień (w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni) do 20 dnia tego miesiąca.

– Z tej formy nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w bieżącym lub ubiegłym roku podatkowym działalność gospodarczą podjęli po raz pierwszy. Dla ustalenia wysokości zaliczki istotne są bowiem dochody uzyskane we wcześniejszych latach – stwierdza Dorota Stangreciak-Karpierz.

Dodaje, że na zmianę lub wybór wpłaty zaliczek w formie uproszczonej podatnicy PIT mają czas do 20 lutego roku podatkowego, w którym mają zamiar skorzystać z tej możliwości. W 2010 roku 20 lutego wypada w sobotę, w związku z tym ostatnim dniem na złożenie zawiadomienia będzie 22 lutego. Z kolei podatnicy CIT składają zawiadomienie w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym.