Podatnicy opłacający podatek dochodowy według liniowej stawki PIT muszą do końca kwietnia 2010 r. rozliczyć się z dochodów uzyskanych w 2009 roku na formularzu PIT-36L.
Zeznanie PIT-36L przeznaczone jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej – ustawa o PIT.). Oznacza to, że na tym formularzu rozliczają się po pierwsze podatnicy, którzy w 2009 roku prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. liniową stawką PIT. Po drugie zaś podatnicy, którzy prowadzili w określonych przez przepisy ustawy o PIT rozmiarach (normy wynikające z załącznika nr 2 do ustawy) działalność w zakresie uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowej hodowli i chowu drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarni drobiu, hodowli i chowu zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowli dżdżownic, hodowli entomofagów, hodowli jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowli i chowu innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Przy czym formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz informacje na temat:

Kredytu podatkowego

Dochodu i straty

Straty z lat ubiegłych

Składek ZUS i zagranicznych

Zwiększenia podstawy opodatkowania

Obliczenia podatku

Doliczenia do podatku

Podatku zapłaconego za granicą

Zobowiązania podatkowego

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto, kiedy i jak powinien rozliczyć swoje dochody na formularzu PIT-36L.