Jak wybrać formę opodatkowania

Podatnik, który rozpoczyna świadczenie usług najmu, a chciałby płacić podatek w formie ryczałtu ze stawką 8,5 proc., musi o tym zawiadomić właściwego według miejsca swojego zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego. Ma na to czas do 20 stycznia 2010 r. Jeśli tego nie zrobi, zmuszony będzie płacić podatek według skali podatkowej.

Jak płaci się ryczałt ewidencjonowany

W 2010 roku ryczałt płaci się według stałej stawki wynoszącej 8,5 proc. uzyskanego przychodu, czyli płaconego przez najemcę czynszu. Nie ma za to możliwości uwzględniania kosztów związanych z najmem.

Jak płacić podatek według skali

Opodatkowanie według skali podatkowej jest domyślną formą opodatkowania najmu. W tym przypadku podatek opłacany jest według dwóch stawek podatkowych: 18 i 32 proc. Podatek liczony jest od dochodu, co oznacza, że podatnik może odliczyć od otrzymanego czynszu koszty ponoszone w związku z utrzymaniem przedmiotu najmu.

Co się bardziej opłaca – skala czy ryczałt

Likwidacja 20-proc. stawki ryczałtu powoduje, że ta forma opodatkowania jest w tej chwili najbardziej korzystna. Podatek według skali opłaca się tylko w pierwszym roku, gdy ponosi się duże koszty związane z wyposażeniem przedmiotu najmu.

Kiedy przy najmie trzeba płacić VAT

W przypadku wynajmowania nieruchomości na cele mieszkalne nie płaci się VAT. Wynajęcie na inne cele jest już opodatkowane tym podatkiem. Ale i wtedy można podatku uniknąć, gdy czynsz roczny nie przekracza 100 tys. zł.

Jak kontrolowany jest najem

Przedstawiciele fiskusa starają się na podstawie ogłoszeń prasowych, danych z biur rachunkowych, a często także i na podstawie donosów, wytropić te osoby, które wynajmują mieszkania, ale nie zgłaszają tego faktu w urzędzie skarbowym.