Starsi ludzie, którzy sami otrzymują niewielkie świadczenia z ZUS, rozumieją potrzeby innych. Chcieliby przekazać 1 proc. swojego podatku na zbożny cel. Nie jest to jednak proste.
ZUS w zeznaniu podatkowym, które wypełnia za emeryta lub rencistę, nie może pośredniczyć w przekazaniu 1 proc. Nie ma do tego prawa. Dobre chęci to nie wszystko. Trzeba złożyć oddzielne zeznanie, żeby gest się zmaterializował. Dla 5,5 mln podatników, których średnio co roku rozlicza z podatku ZUS, to czasem przeszkoda nie do pokonania. I tak skutecznie fiskus blokuje altruistyczne odruchy, a przy okazji odpływ pieniędzy z budżetu.