Podatnicy podatku od nieruchomości muszą składać informacje o nieruchomościach lub deklaracje na podatek od nieruchomości do właściwego organu podatkowego, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wcześniej muszą jednak zebrać niezbędne informacje, które należy wykazać w informacji lub deklaracji.

KROK 1 – Kto jest podatnikiem

Podatek od nieruchomości jest podatkiem od gruntów, budynków lub ich części oraz od budowli lub ich części. Nie każdy jednak, kto zajmuje nieruchomość, jest automatycznie podatnikiem podatku od nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z określonym w przepisie zastrzeżeniem.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Ekspercie GP: Jak w 2010 roku prawidłowo rozliczać podatki lokalne.

W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat kolejnych etapów niezbędnych do zapłaty podatku:

KROK 2 – Sprawdzenie ewidencji

KROK 3 – Sprawdzenie stawek

KROK 4 – Obliczenie podatku

KROK 5 – Złożenie deklaracji

KROK 6 – Oczekiwanie na decyzję

KROK 7 – Zapłata podatku

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Kiedy składać informację o nieruchomościach

Od kiedy płacić podatek po zakończeniu budowy