3 proc.

Sprzedaż czosnku i porów należy opodatkować 3-proc. stawką VAT, co wynika z załącznika nr 6 ustawy o VAT. Obniżona stawka podatku od towarów i usług na warzywa wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który określa, że stawkę w wysokości 7 proc. stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. W poz. 2 tego załącznika znajdują się warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze oraz produkty szkółkarskie (PKWiU 01.12). W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług do pozycji 01.12.11-00 przyporządkowano warzywa cebulowe i korzeniowe. Wśród nich wymienione zostały warzywa cebulowe (PKWiU 01.12.11-00.1), a wśród nich czosnek (PKWiU 01.12.11-00.12) oraz pory (PKWiU 01.12.11-00.13). Jednak właściwa stawka VAT na warzywa cebulowe wynika z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 proc. w odniesieniu do czynności, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W załączniku nr 6 do ustawy również w poz. 2 zostały wymienione warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze oraz produkty szkółkarskie (PKWiU 01.12). Oznacza to, że przy sprzedaży czosnku i porów należy zastosować 3-proc. stawkę VAT.

BOGDAN ŚWIĄDER

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 146 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 2 załącznika nr 3 i nr 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).