7 proc.

Większość przetworzonych produktów spożywczych objęta jest 7-proc. stawką VAT. Sprzedaż preparowanych półproduktów spożywczych, w tym kaszy preparowanej, korzysta z tej obniżonej stawki. W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług kasza preparowana jest zaliczana do produktów spożywczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 15.89.14) i oznaczona symbolem PKWiU 15.89.14-30.21. Zastosowanie 7-proc. stawki dla tej kaszy wynika wprost z przepisów ustawy o VAT. W poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy o VAT określającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 proc. zamieszczono produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane o symbolu PKWiU 15.89.14 - z wyłączeniem ekstraktów słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1). Oznacza to, że kasza preparowana korzysta z obniżonej 7-proc. stawki VAT. Trzeba zwrócić uwagę, że obniżona stawka VAT na kaszę preparowaną wynika z poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, a nie z poz. 23, w którym określono 7-proc. stawkę dla produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobiowych (PKWiU 15.6). W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług do produktów przemiału zbóż zalicza się między innymi różnego rodzaju kasze produkowane z ziaren zbóż (np. kaszę jęczmienną, gryczaną), które mają jednak symbol PKWiU 15.61.32 określony dla kasz, grysików i granulek oraz innych produktów z ziaren zbóż zbożowych.

BOGDAN ŚWIĄDER

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 41 ust. 2 oraz poz. 34 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).