ORZECZENIE

Kwestią odsetek od dopłat wnoszonych nieterminowo przez udziałowców do spółki, jak i od zwracanych przez spółkę, zajął się wczoraj NSA w siedmioosobowym składzie. W ocenie NSA odsetki w obu przypadkach nie mogą być kosztem, bo dopłaty są obojętne podatkowo, a żaden przepis podatkowy wprost na to nie pozwala.

Wątpliwości, którymi zajął się poszerzony skład orzekający, dotyczą art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jego treścią do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć m.in. odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie kodeksu spółek handlowych.

W sprawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstał spór, czy z kosztów wyłączone są tylko odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, czy także wtedy, gdy odsetki trzeba zapłacić od dopłat zwracanych udziałowcom.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że odsetki w takim przypadku nie mogą być kosztem dla spółki. Co prawda, zgodził się ze skarżącą spółką, że wyłączenie z art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy o CIT nie może dotyczyć odsetek od dopłat zwracanych udziałowcom.

W ocenie NSA odsetki takie nie mogą być jednak uznane za wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu. Zarówno dopłaty wnoszone do spółki, jak i zwracane przez spółkę są świadczeniem neutralnym podatkowo. Ustawodawca musiałby więc taką sytuację wyraźnie dopuścić w przepisach. Ponieważ takiego przepisu nie ma, spółka nie mogła zaliczyć odsetek od zwracanych dopłat do kosztów.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt IIFPS 5/07

Aleksandra Tarka

aleksandra.tarka@infor.pl