Podatnicy, którzy pracowali w 2009 roku w kraju, w którym obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej.

Z ulgi tej skorzystają podatnicy podlegający w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (tzw. polscy rezydenci podatkowi), którzy w ubiegłym roku uzyskali określone dochody (w tym z pracy, z umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej bądź z niektórych praw majątkowych) z tytułu aktywności wykonywanej w kraju, w którym obowiązuje mniej korzystna metoda unikania podwójnego opodatkowania. Chodzi o te kraje, z którymi Polska ma zawarte umowy, które jako metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidują metodę odliczenia proporcjonalnego. Będą to m.in. Holandia, Belgia, Dania, Finlandia, USA czy Rosja oraz o kraje, z którymi Polska nie ma zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (z wyjątkiem tzw. rajów podatkowych).

Pamiętaj
Kwotę ulgi abolicyjnej należy wykazać na formularzu PIT/O oraz przenieść ją do formularza PIT-36. Należy również pamiętać o wypełnieniu formularza PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku).