ORZECZENIE

Spór, który rozstrzygał WSA, dotyczył opodatkowania gazet, magazynów i czasopism. Dotychczas nikt nie kwestionował stosowania stawki 7 proc. do ich sprzedaży. Chodzi o przepis art. 41 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy należy stosować preferencyjną 7-proc. stawkę VAT. W załączniku tym wymieniono m.in. gazety, magazyny i czasopisma. Zastrzeżono jednak, że w przypadku, gdy nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe przekroczą 67 proc. powierzchni wydawnictw, stawka 7 proc. nie ma zastosowania.

Skarżąca spółka, wydawca ogólnopolskiego dziennika, twierdziła, że powierzchnię na reklamę i ogłoszenia należy liczyć w stosunku do wszystkich wydań gazety w tygodniu. Charakter gazety określa w ten sposób Rejestr Dzienników i Wydawnictw. Z interpretacją taką nie zgodziły się jednak organy podatkowe, które twierdziły, że limit 67 proc. należy odnosić do pojedynczego wydania dziennika.

Sąd przychylił się do stanowiska dyrektora izby skarbowej. Uznał, że stawka VAT odnosi się do towarów i usług, a w omawianej sprawie towarem będzie pojedyncze wydanie gazety, a nie pakiet sześciu gazet, jak chciała spółka. A zatem przy ustalaniu stawki należy brać pod uwagę cechy każdego numeru gazety, a nie zbioru gazet z całego tygodnia. Jeśli ogłoszenia i reklamy przekroczą limit 67 proc. powierzchni, do takiego wydania gazety należy stosować stawkę podstawową VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 803/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl