Chodzi o wprowadzenie wspólnej dla całej Unii podstawy opodatkowania CIT, czyli Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Komisja od dawna pracuje nad takim rozwiązaniem; zdaniem Lewiatana, propozycja legislacyjna może pojawić się pod koniec tego roku.

Zastępca dyrektora departamentu analiz i strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) Wojciech Burkiewicz powiedział w czwartek podczas zorganizowanego przez PKPP Lewiatan oraz UKIE seminarium o CCCTB, że rząd nie ma wiedzy na temat tego, co przedsiębiorcy myślą o propozycji Komisji.

Według przewodniczącego Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Rafała Iniewskiego, debata nad CCCTB jest potrzebna. Podkreślił, że prowadzone dotąd dyskusje na temat wspólnego CIT kończą się na kwestiach harmonizacji stawek.

"Panuje opinia, że należy chronić autonomiczność polskiego CIT, gdyż jego stawki są konkurencyjne wobec innych krajów UE. Jednak realna stawka opodatkowania w Polsce jest wyższa niż 19 proc., ze względu na dużą liczbę wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu" - powiedział Iniewski. Dodał, że koncepcja CCCTB nie odnosi się do stawek podatkowych, które mogłyby być zróżnicowane w zależności od państwa, ale do podstawy opodatkowania.

MF sprzeciwia się wprowadzeniu mechanizmu konsolidacji dochodów grup spółek oraz ich podziału według określonej formuły

CCCTB ma dotyczyć grup przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w co najmniej dwóch krajach UE. Umożliwi im ustalenie wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania, opartej na zasadach autonomicznych wobec przepisów prawa krajowego. Podstawa ta miałaby być alokowana na poszczególne kraje, w których działają przedsiębiorstwa z grupy. Ostatecznie każdy z krajów, któremu przypadnie określona część opodatkowania, zastosowałby własną stawkę podatkową.

Zdaniem eksperta podatkowego KE Oliviera Palata, takie rozwiązanie pozwoliłoby np. uniknąć sytuacji, w której firma w jednym kraju UE musi zapłacić podatek, bo wykazuje dochód, mimo że w innym kraju ponosi stratę, która ten dochód przewyższa.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, przyjęcie prostej, przejrzystej i nowoczesnej regulacji wprowadzającej wspólną podstawę opodatkowania może w pozytywny sposób wpłynąć na realizację Strategii Lizbońskiej.

MF sprzeciwia się jednak wprowadzeniu mechanizmu konsolidacji dochodów grup spółek oraz ich podziału według określonej formuły. Resort opowiada się ponadto za ustaleniem wspólnej podstawy opodatkowania jako systemu obowiązkowego, a nie opcjonalnego. Wyklucza także harmonizację stawek CIT w całej UE.