Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie może rozliczyć się razem z małżonkiem. Jedynie ryczałt od przychodów z wynajmu prywatnych nieruchomości nie pozbawia wspólnego rozliczenia.

Ogólna zasada, która obowiązuje przy rozliczeniu dochodów, stanowi, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Od tego jest jednak wyjątek.

Małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany, który jest określony w ustawie o PIT (np. drobnych umów zlecenia do 200 zł, wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych). Dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany nie należy mylić z przychodami rozliczanymi ryczałtem ewidencjonowanym, który pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia w rocznym PIT.