Niewątpliwie istotną zmianą wprowadzoną do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest modyfikacja miejsca świadczenia usług. Trzeba bowiem zaznaczyć, że wykreślenie z obowiązujących przepisów art. 27 i art. 28 oraz wprowadzenie art. 28a do 28o jest całkowitym odwróceniem zasad dotychczasowych. Przypomnijmy, że do końca 2009 roku, czyli przed wejściem w życie omawianych zmian, ogólną, podstawową zasadą była reguła, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług było miejsce, gdzie świadczący usługę posiadał siedzibę. Natomiast w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego to dane usługi były świadczone, miejscem świadczenia usług było miejsce, w którym świadczący usługę miał miejsce prowadzenia działalności.

Miejsce świadczenia

Od 1 stycznia 2010 r. zasada ta zostaje zmieniona, co wynika z potrzeby ujednolicenia systemu opodatkowania w całej Unii Europejskiej.

I tak od nowego roku, co do zasady, miejscem wykonania usługi jest miejsce siedziby podatnika VAT, który jest odbiorcą usługi. Dodajmy także, że w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub jego stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce prowadzenia działalności odbiorcy usługi. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, jeśli nie można określić miejsca siedziby, zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, miejscem świadczenia usług będzie miejsce, w którym odbiorca usługi zwykle prowadzi działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.