Jednym z najczęściej kontrolowanych przez organy podatkowe obszarów działalności podatników jest ewidencja obrotów na kasie fiskalnej. Jest to uzasadnione, bo przedsiębiorcy albo nie ewidencjonują w kasach wszystkich transakcji, albo nie wydają paragonów fiskalnych. Gdy urzędnik skarbowy przyłapie podatnika na takich nieprawidłowościach, może go ukarać. Zazwyczaj za takie przewinienie podatnik jest karany mandatem karnym. Jego maksymalna wysokość to 2,5 tys. zł.

Działania urzędników

Urzędnicy skarbowi cały rok sprawdzają przedsiębiorców pod kątem ewidencjonowania obrotów. Czasem prowadzą też specjalne akcje, które nastawione są tylko na sprawdzanie kas fiskalnych. Akcje te mają związek zazwyczaj z sezonowością prowadzonych firm, np. okres lata, świąt, imprezy okolicznościowe.

Przykład 1

Drukarka dla dwóch komputerów

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu materiałami hydraulicznymi, których sprzedaż odbywa się w siedzibie przedsiębiorstwa. Do rejestracji sprzedaży wykorzystywane są dwa komputery i drukarka fiskalna. Urządzenia te znajdują się w jednym pomieszczeniu, a drukarka fiskalna znajduje się w zasięgu obydwu operatorów. Oba komputery pracują jednocześnie w tym samym programie, na jednej bazie danych. Na każdym z komputerów tworzone są dokumenty o charakterze paragonu fiskalnego, których fiskalizacja na drukarce odbywa się tylko na komputerze, do którego podłączona jest drukarka fiskalna. Czy podatnik może prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu jednej drukarki fiskalnej podłączonej jednocześnie do dwóch komputerów?

Prowadzenie ewidencji w przedstawiony sposób jest możliwe. Wykorzystywana drukarka spełnia wszystkie wymogi techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Zadanie drukarki fiskalnej polega jedynie na rejestracji i wydruku paragonów. Z konstrukcji oraz przeznaczenia tego urządzenia wynika, że nie może ono funkcjonować samodzielnie, lecz tylko po podłączeniu do komputera, przy czym należy mieć na uwadze, że przepisy rozporządzenia nie zabraniają podłączania drukarki fiskalnej do więcej niż jednego komputera. Wobec tego, jeśli nie ma przeciwwskazań technicznych, możliwe jest również podłączenie jednej drukarki do dwóch komputerów.

Kontrole te mają zwalczać tzw. szarą strefę. Przeprowadzone czynności dowodzą, że podatnicy prowadzący działalność sezonową (np. punkty gastronomiczne w miesiącach letnich) albo w ogóle nie rejestrują firm lub zaniżają przychody poprzez nieewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Warto wiedzieć, że przy wykonywaniu swoich zadań urzędy kontroli skarbowej ściśle współpracują z policją, prokuraturą, służbami celnymi i innymi organami. Współpraca polega nie tylko na wymianie informacji o przestępcach gospodarczych, ale również na przeprowadzaniu wspólnych działań, w tym m.in. akcji kontrolnych przy zabezpieczeniu i pomocy policji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto sprawdzi ewidencję na kasie.