Kasty to zamknięte grupy społeczne, zajmujące określoną pozycję społeczną. Najdłuższą historię system kast ma w Indiach. Występują tam cztery główne kasty.
Jedną z nich są pariasi, określani mianem niedotykalnych z powodu nieczystej pracy, np. czyściciele latryn. Taką grupę pariasów mamy też w Polsce. Nasi krajowi niedotykalni – lekarze i prawnicy – swój przydomek zyskali nie z powodu wykonywanego zawodu, ale unikania stosowania kas fiskalnych. Ministrowie finansów już ósmy rok obiecują, że kasy w gabinecie lekarskim i kancelarii prawniczej się pojawią. Ale na obietnicach się kończy. Przyszły rok będzie rokiem wyborczym. Trudno więc oczekiwać szybkich zmian w tym zakresie.