Sejm uchwalił dziś nowelizację ustawy o podatku VAT, przewidującą podniesienie limitu obrotów, zwalniającego z obowiązku płacenia tego podatku. W 2010 r. będzie to 100 tys. zł, zaś w 2011 r. - 150 tys. zł.

Za przyjęciem zmian głosowało 423 posłów, nikt nie był przeciwny, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

PiS zaproponował, aby limit 150 tys. zł obowiązywał już od 2010 r., ale posłowie odrzucili tę poprawkę.

Według szacunków resortu, po zmianach wpływy do budżetu w 2010 r. będą mniejsze o 300 mln zł, zaś w 2011 - o kolejne 200 mln zł.

Zwolnienie niektórych podatników z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją, minister finansów wyda kolejne rozporządzenie, dotyczącego zwolnienia niektórych podatników z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zgodnie z dołączonym do projektu ustawy projektem rozporządzenia, w 2010 r. z obowiązku stosowania kas mają być zwolnione m.in. osoby świadczące porady prawne czy usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Opozycja podczas głosowań pytała, czym różnią się kasy dla taksówkarzy i fryzjerów od kas dla adwokatów i lekarzy. Wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił, że stopniowo grup uprzywilejowanych będzie ubywać, ale wprowadzenie ich dla kolejnych zawodów nie może nastąpić nagle.