Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, 9 było przeciwnych, a 156 osób wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Zmiana wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań przewidywanych traktatem akcesyjnym, dostosowania wysokości polskiej akcyzy na papierosy do wymogów unijnych - uzasadniało zmiany Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 57 proc. ceny sprzedaży detalicznej papierosów należących do kategorii cenowej o najwyższym popycie, nie może być jednak niższa niż 64 euro za 1000 sztuk. Stawka podatku zależy także od przyjętego do obliczenia akcyzy tzw. referencyjnego kursu wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego w 2010 r., opublikowanego 1 października 2009 r. Zgodnie z nim kurs euro wyniósł 4,245 zł.

Po zmianach średnia cena detaliczna paczki papierosów wyniesie 8,09 zł

Resort finansów przewiduje, że po zmianach średnia cena detaliczna paczki papierosów wyniesie 8,09 zł. "Szacuje się, iż zmiana stawki akcyzy na papierosy, zakładając spowodowany zmianą cen spadek wielkości ich sprzedaży o ok. 1,5 proc., przyczyni się do wzrostu wpływów z akcyzy z tego tytułu o ok. 530 mln zł w skali roku" - zapisano w uzasadnieniu projektu.

W związku z dostosowaniem stawek akcyzy do wartości euro i minimów unijnych, wzrosną także stawki podatku na inne wyroby akcyzowe. Podniesiona zostanie akcyza na paliwa do silników odrzutowych (z 1072 zł na 1401 zł za 1000 litrów), oleje opałowe niepodlegające obowiązkowi barwienia (z 60 zł na 64 zł za tonę), gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych (ze 100 zł za tonę do ok. 521 zł za tonę), węgiel i koks oraz gaz ziemny przeznaczone do celów opałowych (z 1,18 zł do 1,28 zł za gigadżul).

Faktyczne podwyżki obejmą tylko papierosy

Z projektu wynika, że faktyczne podwyżki obejmą jednak tylko papierosy. Jak tłumaczy MF, węgiel i koks do celów opałowych są zwolnione z akcyzy do 1 stycznia 2012 r. Do końca 2013 r. ma obowiązywać zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny do silników spalinowych. Z kolei ten sam gaz do celów opałowych będzie zwolniony z podatku do 31 grudnia 2013 r. lub do czasu, kiedy przekroczy 25-proc. udział w konsumpcji energii. Ponadto z dalszego zwolnienia z akcyzy będzie korzystało paliwo do silników odrzutowych.

Wpływy z akcyzy za wyroby tytoniowe będą w tym roku wyższe od planowanych - zapowiedział wiceminister finansów Jacek Kapica. Miesięcznie do budżetu z akcyzy na wyroby tytoniowe wpływa ponad 1 mld zł. "Do końca roku będziemy mieć ponad 15 mld zł, czyli więcej niż zaplanowano w tegorocznym budżecie. Dzięki temu deficyt będzie niższy" - powiedział Kapica. Dodał, że sprzedaż wyrobów tytoniowych w tym roku spadła o ok. 7 proc., jednak wprowadzone wcześniej podwyżki akcyzy spowodowały, że wpływy z podatku są wyższe niż w całym ubiegłym roku, kiedy wyniosły 13,45 mld zł.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r.