Sojusz Lewicy Demokratycznej nie przygotowuje żadnych zmian dotyczących opodatkowania kościołów.

– Nie chcemy podatku od datków na tacę – dementuje Tomasz Kalita, rzecznik SLD.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część członków SLD chce wprowadzenia tzw. podatku wyznaniowego na wzór regulacji niemieckich. Każdy z wiernych mógłby ze swojego PIT odpisywać pewien procent na kościół.

Robert Krasnodębski, radca prawny, partner w Weil, Gotshal & Manges, raczej sceptycznie podchodzi do pomysłu wprowadzenia tzw. podatku wyznaniowego. Zauważa, że taki model funkcjonuje w krajach, gdzie nie ma rozdziału między państwem a kościołem i jako ewenement w Niemczech.

Z kolei Adrian Jonca, doradca podatkowy z Beiten Burkhardt, wyjaśnia, że w Niemczech podatek płacą tylko wierni trzech największych wyznań, tj. katolicy, ewangelicy i muzułmanie. Podatek wynosi 9 proc. kwoty podatku należnego. Płaci się go z własnej woli i własnej kieszeni, a nie z części należnej budżetowi.

Przypomnijmy, że obecnie w Polsce wierni nie muszą płacić żadnego podatku od wyznania. Na religijności można wręcz skorzystać. Nadal obowiązują bowiem tzw. darowizny kościelne, które można bez limitu odliczyć w zeznaniu rocznym.

Kościoły jako instytucje, jak inne osoby prawne podlegają opodatkowaniu, ale na bardzo specjalnych zasadach. Podstawowe reguluje ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 231, poz. 1965 z późn. zm.). Zgodnie z nią majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają przepisom podatkowym, ale z wyjątkami. Kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe nie płacą podatku od przychodów z działalności niegospodarczej. W tym nie muszą też prowadzić dokumentacji podatkowej. Natomiast dochody z działalności gospodarczej są w zasadniczej części zwolnione z podatku. Ponadto kościelne osoby prawne co do zasady nie płacą podatku od nieruchomości oraz należności celnych przywozowych. Potwierdzenie tych zwolnień znajdziemy też w przepisach podatkowych.

Osoby duchowne płacą podatek dochodowy w formie ryczałtu. Stawki są kwartalne i ich wysokość uzależniona jest od pełnionej funkcji oraz wielkości parafii. Dla przykładu najniższa stawka kwartalna dla proboszcza wynosi obecnie 363 zł, a najwyższa to 1296 zł.

Ważne

Niegospodarcza działalność kościelnych osób prawnych to inne niż typowo gospodarcze działania związane przede wszystkim z organizowaniem i sprawowaniem kultu religijnego