W wystąpieniu do ministra finansów rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że zmiana przepisów od 1 stycznia 2007 r. spowodowała, że wszystkie wpłaty 1 proc. podatku będą kierowane na jedno wspólne konto fundacji, które będą decydowały, jak rozdzielić uzyskane środki. W jego ocenie ustawodawcy nie chodzi-ło jednak o wyłączenie możliwości wskazania konkretnej osoby. Zmiana była podyktowana ułatwieniem podatnikom przekazywania 1 proc. podatku. Rzecznik zauważa jednak, że po zmianie przepisów podatnicy stracili możliwość wskazania konkretnego beneficjenta wpłaty. Do tej pory podatnicy, dokonując wpłaty na rzecz np. fundacji, mogli na blankiecie wpłaty dodatkowo zaznaczyć, jaki podopieczny organizacji ma otrzymać wsparcie. Organy podatkowe nie kwestionowały takiej sytuacji. Od 1 stycznia 2007 r. zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnik w zeznaniu podatkowym będzie wskazywał nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Pieniądze na konta organizacji trafią za pośrednictwem fiskusa.

W ocenie RPO w aktualnym stanie prawnym osoby niepełnosprawne zostały pozbawione istotnego, często jedynego źródła dochodu pozwalającego na sfinansowanie niezbędnego leczenia lub zabiegów rehabilitacyjnych. Dlatego rzecznik zaapelował do MF o wydanie interpretacji dopuszczającej wskazanie przez podatników w zeznaniach rocznych obok nazwy fundacji i numeru wpisu do KRS również danych personalnych konkretnej osoby fizycznej lub/i jej numeru ewidencyjnego nadanego przez fundację. RPO zaapelował też o zobowiązanie naczelników urzędów skarbowych do przekazania 1 proc. podatku na rzecz tak wskazanego beneficjenta.

Sprawą przekazywania 1 proc. podatku interesują się także parlamentarzyści. Spośród trzech interpelacji poselskich dotyczących PIT dwie dotyczą przekazywania 1 proc. podatku.

proc. podatku można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl