Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej nowe broszury informacyjne. Osoby, które korzystają z internetu w miejscu zamieszkania, mogą skorzystać z odliczenia od dochodu z tego tytułu. Konieczne jest posiadanie faktury VAT. Dokładne informacje zawarte są w jednej z wydanych broszur. Podatnik może też uzyskać odpowiedzi na pytania o rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Inne broszury dotyczą postępowania przy likwidacji działalności gospodarczej, a także zasad ustalania wartości początkowej i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Szeroką informację mogą znaleźć też podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych z osobami z państw UE.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl

Więcej: www.mf.gov.pl