Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11597) wyjaśniło, jak dokumentować wydatki na internet. Jak wskazało MF, na żądanie organu podatkowego podatnik musi przedstawić dowody poniesienia wydatku w formie faktury VAT papierowej lub elektronicznej. Dokumentem jest także wydruk potwierdzenia przelewu elektronicznego z tytułu tych faktur.

Resort zwrócił uwagę, że konsekwencją otrzymywania e-faktur jest obowiązek ich przechowywania w sposób umożliwiający na żądanie, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej dostęp drogą elektroniczną do tych faktur. Umożliwienie podatnikowi wglądu do treści faktury VAT za użytkowanie internetu w formie ścieżki dostępu do serwera operatora przy użyciu unikatowego hasła, skąd może pobrać i wydrukować dokument, nie zapewnia, że są spełnione warunki do uznania tych faktur za elektroniczne. W takiej sytuacji podatnik musi udokumentować poniesienie wydatku fakturami papierowymi.