Marcin Baran

dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young

Choć kwestia ta nie jest wprost uregulowana, to można śmiało postawić tezę, że interpretacja powinna dotyczyć tylko tych przepisów, które zostały już opublikowane. Trudno bowiem oczekiwać, że organy podatkowe będą wydawały indywidualne akty o doniosłości prawnej na podstawie projektów ustaw lub druków sejmowych. Kiedy jednak ustawa bądź rozporządzenie staje się już prawem, to fakt, że jeszcze nie obowiązuje (gdyż nadal trwa vacatio legis) nie powinien powodować odmowy udzielenia interpretacji.

Z tej perspektywy najbezpieczniejsze dla podatnika byłoby skierowanie zapytania już po opublikowaniu przepisów w Dzienniku Ustaw. Co stanie się jednak, gdy – chcąc jak najszybciej uzyskać interpretację – złoży on zapytanie wcześniej? Kluczowa powinna być data odpowiedzi, nie zapytania. Innymi słowy, jeśli w dacie odpowiedzi akt został już opublikowany, powinien być przedmiotem interpretacji.

Konsekwentnie na podatniku ciąży jednak powinność wyraźnego wyjawienia w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), kiedy ma do niego dojść, a zatem np. wskazania, czy dana transakcja zostanie przeprowadzona jeszcze w tym, czy już w przyszłym roku. Jeżeli tego nie zrobi, to organ podatkowy powinien rozstrzygnąć zapytanie podatnika na podstawie tych przepisów, które będą obowiązywały w dniu wydania interpretacji.

Nie zawsze musi to być zgodne z intencją podatnika. Jeśli bowiem zależy mu na interpretacji przepisów, które dopiero mają wejść w życie, to może przeżyć podwójne zaskoczenie, gdy – po pierwsze – uzyska interpretację bardzo szybko, a – po drugie – będzie ona dotyczyła wyłącznie obecnych przepisów.

Nie można też wykluczyć, że będą i tacy podatnicy, którym po zmianie przepisów będzie zależało na uzyskaniu interpretacji dotyczącej przeszłego stanu faktycznego i starej regulacji. W takim przypadku powinni wyraźnie umiejscowić w czasie zdarzenie będące tłem faktycznym zapytania. Mogą wtedy oczekiwać, że organ dokona wykładni przepisu w brzmieniu adekwatnym do dat wskazanych w zapytaniu.