Wbrew wcześniejszym obawom (o których pisaliśmy w GP nr 177 z 10 września) podatnicy będą mogli w 2009 roku korzystać z ulgi mieszkaniowej. Resort finansów po likwidacji obowiązku meldunkowego zamierza dostosować przepisy ustawy o spadkach i darowiznach tak, aby było możliwe w dalszym ciągu korzystanie z tej ulgi. Ulga polega na zwolnieniu z podatku nabytych w drodze spadku, darowizny, zapisu, polecenia testamentowego lokali i budynków mieszkalnych, których powierzchnia nie przekracza 110 m kw. Zniknie natomiast ulga meldunkowa z ustawy o PIT, a zamiast niej ministerstwo finansów wprowadzi ulgą na nabycie innej nieruchomości mieszkalnej. Rozwiązanie to przypomina przepisy obowiązujące do końca 2006 roku.

Jednym z warunków, który uprawnia do zwolnienia z podatku lokali mieszkalnych w ustawie o spadkach i darowiznach, jest obowiązek zameldowania w mieszkaniu przez pięć lat. Po likwidacji obowiązku meldunkowego ten warunek nie mógłby być spełniony i ulga mieszkaniowa byłaby fikcją.

- Zrobimy tak, by ta ulga nie przepadła. Niewykluczone, że będzie nawet szersza. Jeżeli obowiązek meldunkowy zostanie zlikwidowany, to jakoś inaczej określimy kryterium tej ulgi. Na pewno jej nie zawęzimy - oświadczył wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

Zgodnie z planami MSWiA obowiązek meldunkowy ma zostać zniesiony w 2009 r.

Potwierdził tym samym wcześniejsze informację Gazety Prawnej (GP nr179/2008 z 12-14 września), że prace nad utrzymaniem ulgi mieszkaniowej jeszcze się nie zaczęły, ale będą prowadzone, gdy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi projekt zmian do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zmiany te mają zlikwidować obowiązek meldunkowy od 2009 roku.

- Nie wiemy jeszcze, co pojawi się zamiast meldunku. Dostosujemy prawo podatkowe do decyzji resortu spraw wewnętrznych - powiedział wiceminister.