Jak podaliśmy w Gazecie Prawnej nr 177 z 10 września, przy okazji likwidacji obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2009 r. zniknie ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn. Skorzystanie z tego zwolnienia zależy bowiem m.in. od zameldowania się w otrzymanej w spadku bądź darowiźnie nieruchomości na pobyt stały na pięć lat. Ministerstwo Finansów (MF) nie opracowało jeszcze projektu nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn w tym zakresie. Jednak, jak poinformowała nas Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów, stosowne zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, jeśli będą konieczne, zostaną wprowadzone wraz z ustawą znoszącą obowiązek meldunkowy.

- Koncepcja zmian jest przygotowywana i zależy od rozwiązań przyjętych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Fakt, że nie są prowadzone prace nad systemową nowelizacją ustawy, nie oznacza, że nie będą przygotowane zmiany dostosowujące do innych ustaw - przekonuje Magdalena Kobos.

Jednocześnie dodaje, że w związku z zakładaną likwidacją obowiązku meldunkowego MF przygotowało już projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (o czym pisaliśmy już wielokrotnie), który przewiduje zastąpienie ulgi meldunkowej zwolnieniem z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości.

- Ministerstwo Finansów na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym zakresie - podkreśla nasza rozmówczyni z resortu finansów.

Niestety, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie potwierdziło nam tych informacji.