Wiele osób otrzymujących pieniądze za pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich ma wątpliwości, jak rozliczać takie kwoty w rozliczeniu za 2007 rok. Otóż do źródeł przychodów zalicza się działalność wykonywaną osobiście.

Tak wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywana ustawą o PIT). Według natomiast art. 13 pkt 5 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7.

Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Organy podatkowe przy tym zastrzegają, że pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w wymienionych przepisach art. 13 pkt 5 i art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, odnosi się wyłącznie do realizacji zadań publicznych, a nie do czynności związanych z prowadzeniem spraw, zarządzaniem jednostką organizacyjną, niepracującą dla dobra ogółu społeczeństwa. Nie mogą one być więc utożsamiane np. z obowiązkami wynikającym z przepisów ustawy o własności lokali, stanowiącymi, że zarząd wspólnoty kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (patrz wyjaśnienia Izby Skarbowej w Łodzi, nr PB I-3/4117/IN-23/US/2007/AA, z 11 maja 2007 r.).

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl