■  RZĄD NIE POPIERA POSELSKIEJ NOWELIZACJI PIT. Rada Ministrów zaopiniowała wczoraj negatywnie poselski projekt nowelizacji ustawy o PIT autorstwa PO. Rząd zwrócił uwagę, że większość projektowanych zmian weszła już w życie na podstawie nowelizacji ustawy o PIT z 16 listopada 2006 r., dotyczy to m.in. wprowadzenia ulgi rodzinnej w podatku dochodowym na każde wychowywane dziecko. Stwierdzono również, że posłowie nie przedstawili precyzyjnych wyliczeń dotyczących wpływu zmian na sektor finansów publicznych.

Więcej www.kprm.gov.pl

■  ZAPŁATA PODATKÓW KARTĄ. W oparciu o umowę zawartą między władzami Krakowa a Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, płatności wszystkich należności budżetowych w kasach Wydziału Podatków i Opłat będzie można dokonywać za pomocą kart płatniczych, takich jak: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International oraz American Express. Od 3 do 14 września trwa okres testowy. Po tym okresie transakcji kartami płatniczymi będzie można dokonywać w kasach w al. Powstania Warszawskiego 10, w kasie na os. Zgody 2 oraz w kasie na ul. Wielickiej 28a.

■  NOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE. Na dzisiejszym posiedzeniu komisja egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego ma dyskutować nad nowymi pytaniami egzaminacyjnymi dla kandydatów na doradców podatkowych. Z naszych wcześniejszych ustaleń wynika, że zakres egzaminu ma się zwiększyć. Przyczyną zmiany pytań są nowelizacje ustaw podatkowych z początku tego roku.

■  UPOWSZECHNIANIE ZASAD ETYKI. Na stronie internetowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych został utworzony nowy dział - zasady etyki. Znajdą się w nim informacje o uchwałach Rady oraz innych decyzjach korporacji lub zjazdu doradców podatkowych.

Więcej www.kidp.pl

■  EGZAMIN NA DORADCÓW PODATKOWYCH. 27 września odbędzie się ustny egzamin na doradcę podatkowego - poinformowała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska.