Zwiększą się stawki akcyzy na niektóre wyroby energetyczne. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy akcyzowej, opracowany w związku z harmonizacją polskich regulacji z zakresu akcyzy z przepisami wspólnotowymi. Magdalena Chmielewska, starszy konsultant w Doradztwo Podatkowe KPMG, wyjaśnia, że planowane zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania krajowych stawek akcyzowych do określonych w przepisach wspólnotowych minimalnych poziomów opodatkowania wyrażonych w euro.

Ważny kurs

Magdalena Chmielewska mówi, że z uwagi na wzrost kursu euro obowiązującego w 2010 roku, z 3,3819 zł na 4,2450 zł, nasze stawki akcyzy również musiały ulec zwiększeniu.

Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że projektowana nowelizacja, której wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2010 r., obejmuje zmiany w zakresie stawek akcyzowych dla niektórych wyrobów energetycznych. Zwiększeniu ulegną stawki akcyzy dla węgla i koksu, paliw do silników odrzutowych, olejów opałowych oraz gazu ziemnego. Wzrost stawek będzie jednak stosunkowo niewielki.

Konieczna jest zmiana stawek akcyzy m.in. na oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania oraz pozostałe paliwa opałowe o gęstości równej bądź wyższej niż 890 kg/m3 – z 60 zł/1000 kg do 64 zł/1000 kg, (minimum unijne 15 euro/1000 kg). Wzrośnie także stawka na węgiel i koks, gaz ziemny (mokry) oraz pozostałe gazowe paliwa opałowe przeznaczone do celów opałowych – z 1,18 zł/1 gigadżul do 1,28 zł/1 gigadżul (minimum unijne to 0,3 euro/GJ).