ANALIZA

Już 20 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 10 lipca 2008 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która obniża wysokość opłaty za wydanie interpretacji podatkowej z 75 zł do 40 zł. Nadal opłata pobierana będzie od każdego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Zdaniem ekspertów wysokość opłaty nie jest czynnikiem determinującym składanie zapytań do ministra finansów.

Zmiana pozytywna

Propozycję ustawodawcy, wprowadzającą niższą opłatę od wniosku o interpretację, należy ocenić pozytywnie. Takiego zdania jest Krzysztof Rutkowski, starszy konsultant w Ernst & Young, który twierdzi, że kwestia wysokości opłaty będzie w wielu przypadkach odgrywała rolę drugoplanową przy podejmowaniu decyzji o momencie wystąpienia ze stosownym wnioskiem.

- Często najważniejsze będzie to, aby otrzymać interpretację jak najszybciej. Zakres ochrony podatnika, który uzyskał interpretację jeszcze przed ziszczeniem się opisanego w niej zdarzenia, jest bowiem znacznie szerszy niż podmiotu uzyskującego taką interpretację po fakcie. Uprzednie uzyskanie interpretacji powoduje, że stosującemu się do niej podatnikowi nie tylko nie grozi postępowanie karne skarbowe ani odsetki za zwłokę, ale dodatkowo jest on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku - tłumaczy Krzysztof Rutkowski.

Dodaje, że przecież wielu podatników występuje z wnioskiem o udzielenie interpretacji właśnie w celu uzyskania szerokiej ochrony prawnej na wypadek zmiany stanowiska organów podatkowych, a nie - wyłącznie w celu zasięgnięcia ich opinii.

Skutki wydanej interpretacji

Również Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Allen & Overy A. Pędzich, uważa, że wysokość opłaty nie powinna być głównym czynnikiem wpływającym na decyzję, czy złożyć wniosek przed, czy po wejściu w życie przepisów obniżających wysokość opłaty za wydanie interpretacji do 40 zł od stanu faktycznego.

Zmniejszenie wysokości opłaty może być czynnikiem wpływającym na opóźnienie terminu złożenia wniosku o wydanie interpretacji w sytuacji, gdy termin doręczenia interpretacji indywidualnej nie ma dla podatnika większego znaczenia.

- Jednak oszczędności wynikające ze zmniejszenia wysokości opłaty nie powinny przesłaniać celów, którym służy interpretacja, tj. uzyskanie przez wnioskodawcę możliwie najszerszej ochrony wynikającej z faktu uzyskania interpretacji indywidualnej - podkreśla Wojciech Pietrasiewicz.

Wskazuje też że w niektórych sytuacjach w szczególności gdy pytanie podatnika dotyczy planowanej w przyszłości transakcji, nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeśli bowiem skutki podatkowe związane z planowaną transakcją zaistnieją przed doręczeniem podatnikowi interpretacji indywidualnej, zastosowanie się przez podatnika do tej interpretacji nie zwalnia go z obowiązku zapłaty podatku.

Ważne!

Interpretacje podatkowe w imieniu ministra finansów wydają cztery izby skarbowe: bydgoska, katowicka, warszawska, poznańska

3 miesiące ma minister finansów na wydanie interpretacji podatkowej