Trzy pytania do MARIUSZ WŁODARCZYKA, członka zarządu BZ WBK Leasing - Jak ocenia pan zapowiedzi wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów pakietu samochodowego ograniczającego odliczanie VAT od aut i paliwa?Trudność w ocenie zapowiedzi resortu finansów polega na tym, że nadal nie znamy szczegółów propozycji zmian. Wiemy jedynie, że ministerstwo nie zamierza wycofać się z planu trzyletniego ograniczenia odliczeń VAT od samochodów z kratką, co z pewnością należy ocenić negatywnie. Oznacza to krok wstecz w procesie wprowadzania zachęt podatkowych dla firm.
Jakie mogą być skutki zmian dla podatników?
Bardzo niepokojące są zapowiadane przez ministerstwo plany zrównania zasad traktowania przedsiębiorców, którzy nabyli auta z kratką i przedsiębiorców wykorzystujących samochody osobowe. W ślad za wyrokiem ETS w sprawie Magoora, w lutym 2009 r. resort finansów potwierdził prawo do odliczenia VAT od paliwa, od nabycia oraz leasingu pojazdów mających homologację na pojazd inny niż osobowy i dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg. Pół roku później ministerstwo zapowiada wycofanie się z tej interpretacji. Taka nieprzewidywalność w zakresie obowiązujących przepisów godzi w interesy podatników, którzy podejmowali decyzje inwestycyjne w przekonaniu, że zasady odliczeń pozostaną stałe w długiej perspektywie. Dotyczy to szczególnie leasingu, gdzie umowy podpisywane są na kilka lat. Teraz może się okazać, że leasingobiorcy stracą, bo nie będą mogli czerpać korzyści, które zachęciły ich np. do zmiany flot pojazdów.
Czego oczekują podatnicy?
Wyrok ETS, jak również pierwsze komentarze przedstawicieli resortu dawały nadzieję na kompleksowe uregulowanie rozliczania VAT od samochodów, w tym osobowych. Z wypowiedzi wiceministra finansów Macieja Grabowskiego wynika, że w najbliższych latach takiej przełomowej regulacji nie będzie. Podatnicy chcieliby poznać szczegóły planowanych zmian. Wskazane jest, aby możliwie szybko przedstawiony został projekt nowej regulacji, wraz z przepisami przejściowymi respektującymi prawa nabyte przez przedsiębiorców, którzy nabyli lub wzięli w leasing samochody z kratką. Wszystkim zależy, aby ministerstwo nie wycofało się z zapowiedzi wprowadzenia odliczeń VAT od tych aut, oraz podobne przepisy zastosowało do aut osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.